Als SPIFFERS vinden we elkaar op onze visie, drijfveren en waarden. En gelukkig verschillen we ook behoorlijk van elkaar als het gaat om onze achtergrond, expertise en ervaring. Zo hebben we al met al heel veel methodes, werkwijzes en stijlen te bieden.

Hieronder stellen we onszelf kort voor. Wil je ons beter leren kennen? Neem vooral even contact op.

Hans van Paridon

Hans van Paridon

Zorgen dat mensen zeggen wat er werkelijk toe doet.

Bijdragen aan het geheel en recht doen aan ieders belangen en kwaliteiten, zonder de realiteit te ontkennen. Dat is waar ik op focus binnen teams en organisaties. Zo help ik de samenwerking verbeteren en ieders bijdrage optimaliseren.


Ik werk vanuit oprechte verontwaardiging en maak het rete-praktisch. Met als resultaat dat mensen zich uitspreken, heldere afspraken maken en elkaar daar dan ook op aanspreken.

06 - 10 900 744

Bestel het boek van Hans

Mail Hans

Stefan Schmidt

Stefan Schmidt

Dat we zo onderhand niet compleet verward zijn geworden van onszelf is al een prestatie!

Leven in het hier en nu, met ambitie daar en dan. Eenvoud zoeken, en tegelijk alles vanuit elk perspectief kunnen zien. Of zoiets als een leuk tekstje schrijven over jezelf, zonder clichés op te rakelen.

Met dit soort dingen hou ik me bezig, vol plezier, openheid, be- en verwondering.

06 - 427 18 662

Mail Stefan

Willem Roding

Willem Roding

Alles is één in zijn essentie en onderling verbonden in zijn verschijningsvorm.

Ik begeleid verandertrajecten en leiderschapsvraagstukken binnen organisaties. Verandering is voor mij in eerste instantie een proces van hernieuwde individuele en gezamenlijke betekenisgeving. Leiderschap is voorbeeldgedrag in het licht van de collectieve ambitie. En gedrag is wat je voor en na kunt doen. Uiteindelijk is het mensenwerk en dus maatwerk.

Mijn stijl als adviseur, begeleider of spreker laat zich het best omschrijven als compassievol confronterend.

06 - 125 07 007

Mail Willem

Rebke de Heer

Rebke de Heer

Reflectie in interactie creëert dynamiek.

Veranderen is iets collectiefs, dat doe je samen. Én het begint hier en nu met je eigen leiderschap. Daarom begeleid ik zo graag mensen in verandering – om collectief en individu samen te brengen. In interactie kunnen inzichten ontstaan voorbij het eigen gelijk, door elkaar steeds weer opnieuw goed te horen en te bevragen.

Met in mijn rugzak communicatie- en veranderkunde werk ik zowel analytisch en doelgericht als waarderend en toegepast creatief.

06 - 15 391 391

Mail Rebke

Eelco Maatman

Eelco Maatman

Wat andere mensen doen omdat jij er bent.

Deze vraag leidt me bij het onderzoek naar leiderschapsontwikkeling. Wat zijn de gewenste en ongewenste effecten van je gedrag op mensen in de organisatie, en hoe draagt dit bij aan het verwezenlijken van de organisatiedoelen? Vanuit dit perspectief begeleid ik met veel plezier managementteams en leidinggevenden bij het vergroten van de kwaliteit van de interactie.

Betrokken en verbindend waar het kan, en confronterend waar nodig. Met veel gevoel voor de context van de organisatie.

06 22 761 748

Mail Eelco

Gert-Jan van Schaik

Gert-Jan van Schaik

Het gebeurt al: onderzoek wat er op dat moment anders is.

Verander vanuit kritische successen, en iedereen loopt met elkaar op. Het gaat sneller, beter en verrassend makkelijk als de stakeholders positief worden aangesproken, betrokken zijn en zich gehoord voelen.

Ik werk graag vanuit Appreciative Inquiry – een stevig onderbouwde methode om bestaande systemen in een positieve beweging te brengen. Ik observeer scherp, geef structuur en bied vertrouwen waarin het team, de organisatie en jijzelf de best passende route vinden. Zodat het ook echt werkt.

06-46614919

Mail Gert-Jan

Linde Arts

Linde Arts

Geen verandering zonder bewustwording. Geen bewustwording zonder interactie.

Iedereen heeft ’n goede reden om te doen wat ‘ie doet, maar ben jij je bewust van wat je teweeg brengt bij jezelf en de ander? Ik ben ervan overtuigd dat we altijd een keuze hebben in hoe we naar onze omgeving kijken en welke positie we innemen. Wat we nodig hebben om die keuzes te maken, is elkaar. Als spiegel ter bewustwording, als inspiratiebron voor nieuw gedrag, als sleutel tot verbinding en verandering.

Ik observeer scherp en bevraag kritisch, en word blij van de inzichten en gesprekken die ontstaan als mensen een ander perspectief ervaren.

06 - 4022 4468

Mail Linde

Name dropping

  • Zorggroep De Laren Wooncompas Vodafone Ziggo Vink Bouw Van Wijnen Van Doorne Universiteit van Amsterdam, UVA Tauw
  • Staatsbosbeheer St Jansdal Ziekenhuis SAP RoyalFloraHolland Hoogheemraadschap Rijnland PGB Pensioendiensten Woningcorporatie Parteon Ordina
  • Olympia NS, Nederlandse Spoorwegen Medtronic Mars KNVB Greenberry Gemeente Schagen Montessori Lyceum Rotterdam
  • Berner Carglass Hotel Casa JGZ Utrecht, CJI Daikin Dunea Forty Gemeente Zaanstad

Menu

Menu