Teamspraak

Teamspraak

Wellicht is dit herkenbaar: jullie praten over elkaar maar niet met elkaar. Het is onduidelijk wie waarover gaat. Het voelt onveilig om je uit te spreken of de ander aan te spreken. En wat nou precies de bedoeling is..?

Met behulp van teamspraak is dat verleden tijd. Teamspraak is een methodiek die helpt om de ‘juiste’ gesprekken te voeren: gesprekken die ertoe doen en ook nog op een effectieve manier. Zo krijgt collectief leiderschap vorm in jouw dagelijkse praktijk.

Waarom Teamspraak?

Met Teamspraak creëer je een gezamenlijke taal en werkwijze, waarmee je werkt aan een cultuur waarin iedereen continu individueel verantwoordelijkheid neemt voor het organisatiebelang. Het effect van zo’n leiderschapscultuur is merkbaar op alle niveaus: individueel, in teams en over teams heen in de organisatie. Er is minder gedoe en meer gezamenlijke focus. Ieders potentieel wordt benut en dus groeit de effectiviteit. En dit leidt onherroepelijk tot betere resultaten.

Hoe begin ik met Teamspraak?

We helpen jullie graag op weg met Teamspraak in een eerste teamsessie van een dag. Daarin maak je als team grondig kennis met deze methodiek en oefen je direct met de toepassing in jullie eigen context. Er is daarbij aandacht voor de harde en voor de zachte kant. Zo worden onder andere de verwachtingen over en weer uitgesproken en op basis daarvan gezamenlijke afspraken gemaakt. Ook wordt ‘de bedoeling’ van het team herijkt en worden doelstellingen mogelijk aangepast.

Met Teamspraak ervaren jullie de kracht van ‘het juiste gesprek’ voeren met elkaar. Helderheid, focus en verbinding beginnen te ontstaan!

Name dropping

  • Zorggroep De Laren Wooncompas Vodafone Ziggo Vink Bouw Van Wijnen Van Doorne Universiteit van Amsterdam, UVA Tauw
  • Staatsbosbeheer St Jansdal Ziekenhuis SAP RoyalFloraHolland Hoogheemraadschap Rijnland PGB Pensioendiensten Woningcorporatie Parteon Ordina
  • Olympia NS, Nederlandse Spoorwegen Medtronic Mars KNVB Greenberry Gemeente Schagen Montessori Lyceum Rotterdam
  • Berner Carglass Hotel Casa JGZ Utrecht, CJI Daikin Dunea Forty Gemeente Zaanstad

Menu

Menu