Online teamgesprek

Online teamgesprek

Online meetings zijn inmiddels ingeburgerd, zeker voor praktische overleggen. Maar kun je online ook een verdiepend teamgesprek voeren? Samen een zorgvuldig besluit nemen? Het over zaken hebben waar je elkaar normaal gesproken indringend voor in de ogen wilt kijken?

Wij denken van wel – en helpen je graag op weg in deze toegepaste sessie.

Zo werkt het:

INTAKE > vertel ons waarover je een meningvormend of besluitvormend teamgesprek hebt te voeren

UITLEG > geef ons 15 minuten aan het begin van de meeting om de basistheorie uit te leggen

GESPREK > laat ons de flow van het teamgesprek begeleiden

Waarom deze begeleiding?

We merken dat veel teams andere besluiten moeten nemen dan voorheen, terwijl de verhoudingen in het team tegelijkertijd subtiel veranderen in een online setting. Bepaalde patronen worden sterker of beter zichtbaar, de stemming in de informele onderstroom is online lastiger te peilen en de wandelgangen zijn volledig uit beeld geraakt.

Deze verschuiving in de teamdynamiek beïnvloedt de kwaliteit van de digitale gesprekken en besluiten. Met het risico dat je de verbinding kwijtraakt, zeker als het even spannend wordt. Daarom bieden we hands-on, praktische begeleiding in digitale teammeetings. Zodat je ook achter je beeldscherm ervaart dat je gehoord wordt én samen tot de juiste conclusies komt.

Wat levert het op?

Je hebt aan het eind van de meeting een robuust, inclusief teambesluit of -standpunt. Tenzij dat niet mogelijk blijkt in de gegeven tijd. En dat bedoelen we niet flauw, dat is gewoon een reële mogelijkheid. In dat geval heb je wél zicht op de onderliggende tegenstellingen die dit lastig maken. En dat is minstens zo interessant, want dan heb je een belangrijk thema te pakken voor een volgend gesprek.

Als team krijg je hiermee sowieso een werkwijze in handen waarmee je voortgang kunt blijven boeken. Zowel op de inhoud – met collectieve standpunten en besluiten – als op de onderlinge relatie – door elkaar te horen, ruimte te maken voor verschillende perspectieven en gesprekken te voeren voorbij het welles-nietes.

Randvoorwaarden

Je reserveert minimaal 1,5 uur om virtueel met alle teamleden te overleggen. Het is noodzakelijk dat elk teamlid op het scherm te zien is – desgewenst overleggen we over een geschikte applicatie. We begeleiden de meeting in principe met z’n tweeën, omdat ook wij waarde hechten aan verschillende perspectieven en kwaliteiten.

Weten hoe het precies werkt? Download de pdf of neem contact met ons op.

Name dropping

  • Zorggroep De Laren Wooncompas Vodafone Ziggo Vink Bouw Van Wijnen Van Doorne Universiteit van Amsterdam, UVA Tauw
  • Staatsbosbeheer St Jansdal Ziekenhuis SAP RoyalFloraHolland Hoogheemraadschap Rijnland PGB Pensioendiensten Woningcorporatie Parteon Ordina
  • Olympia NS, Nederlandse Spoorwegen Medtronic Mars KNVB Greenberry Gemeente Schagen Montessori Lyceum Rotterdam
  • Berner Carglass Hotel Casa JGZ Utrecht, CJI Daikin Dunea Forty Gemeente Zaanstad

Menu

Menu